Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Skolebestyrelsen 2017-2018

Skolebestyrelsen mødes hver måned og arbejder med mange områder af stor vigtighed for skolens elever, forældre og medarbejdere.

"Vi har brug for at fortælle forældrene om de mange vigtige spørgsmål, vi skal forholde os til. Derfor vil vi give et resume af det, vi har haft fokus på på møderne. Alle, der gerne vil være informeret om mødeindhold, kan finde mødereferater her på siden.

Et af de faste punkter på hvert møde er gennemgang og opdatering af de principper, hvis udformning skolebestyrelsen er ansvarlig for. Vi regner med at kunne nå 2-3 principper pr. møde. Vi vil løbende lægge de reviderede principper i arkivet."

Ingen aktuelle nyheder