Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

En skoledag på Tønder Distriktsskole kan se ud på mange måder. Herunder finder du et eksempel på, hvordan en skoledag kunne se ud for en elev i henholdsvis 3. og 8. årgang. Vil du vide nærmere, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte skolen.
Eksempel på skoledag for elev i 3. klasse.
08:00 Skoledagen starter Læreren møder i klassen ca. 10 minutter før timens start for at tage imod eleverne
08:00
-
08:30
Morgenbånd Morgenbåndet skaber det bedst mulige afsæt for resten af skoledagen. Indholdet varierer, men typisk kan eleverne f.eks. møde deres kontaktlærer/-pædagog, der kan være morgensang, læsning eller motion og bevægelse.
08:30
-
09:15
Dansk I denne uge øves der teater.
09:15
-
10:00
Matematik Der arbejdes med spejling og geometri. Eleverne løser opgaver på computerne.
10:00
-
10:20
Frikvarter Udendørs aktiviteter i skolegården eller på legepladsen.
10:20
-
11:05
Historie Øjenvidneberetninger fra naturkatastrofer. Eleverne arbejder sammen i mindre grupper.
11:05
-
11:50
Dansk /
LæringsCenter
Biblioteksvejledning.
11:50
-
12:05
Spisepause Eleverne kan spise deres medbragte med eller hente bestilt mad i kantinen. Læreren spiser med i klassen.
12:05
-
12:30
Frikvarter Udendørs aktiviteter i skolegården eller på legepladsen.
12:30
-
13:15
Engelsk Emnet er "Animals". Der øves rim og remser og optages små film med hånddukker.
13:15
-
14:00
Tidlig Tysk Eleverne lærer tysk allerede i indskolingen. Det kan f.eks. være sanglege, farverne, tallene mv.
14:00 Skoledagen slutter

Mulighed for SFO
SFO-børnene går til SFO'en under opsyn af pædagoger. Her er mulighed for mange spændende aktiviteter.
Eksempel på skoledag for elev i 8. klasse.
08:00 Skoledagen starter De fleste elever cykler i skole, en del kommer med bus eller tog.
08:00
-
09:30
Fysik / kemi Der arbejdes med teori i første halvdel af lektionen og bagefter skal der eksperimenteres. I dag handler det om spektralfarver.
09:30
-
10:00
Frikvarter Hygge med kammeraterne i kantinen, klasseværelset eller udendørs.
10:00
-
11:30
Kristendom Der arbejdes med gudsopfattelser og personligt ansvar. I sidste uge så klassen film, og nu arbejdes der med arbejdsspørgsel som oplæg til diskussion på klassen.
11:30
-
12:00
Spisepause Kantinen er åben.
Der er mulighed for sport eller aktiviteter i skolegården eller på boldbanerne. 
12:00
-
13:10
Matematik Der arbejdes med forskrifter og koordinatsystemer. Eleverne medbringer enten egen computer eller låner en hos skolen. 
13:10
-
13:30
Frikvarter Hygge med kammeraterne i kantinen, klasseværelset eller udendørs.
13:30
-
15:00
Samfundsfag Demokrati i praktis.
Eleverne er inddelt i grupper, som hver repræsenterer et politisk parti. De har forberedt sig på at diskutere en række aktuelle politiske problemstillinger.
15:00 Skoledagen slutter