Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

På Filial Møgeltønder har et antal specialklasser til huse. 

Til disse klasser visiteres elever med vidtgående behov. Der er tale om elever med en broget vifte af diagnoser, handicaps og specielle hensyn. Først og fremmest elever, som vil have alt for svært ved at blive inkluderet i de normale klasser.

Vore lokaler er bygget i 1998 og er indrettet til at kunne rumme netop disse elever. Der er liftsystemer, elevator og handicaptoiletter for dem, der har brug for dette. Rummene er indrettet til små holdstørrelser (5-7) og med gode muligheder for at tilrette til særlige behov. Skolens udearealer er også udformet med gode legemuligheder med sandkasser, gynger mm.

Personalet består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere udddannet netop til at varetage arbejdet her.

Der arbejdes meget tværfagligt og emnebaseret og der tages i meget høj grad udgangspunkt i den enkelte elevs behov. En fast, men tryghedsskabende struktur i dagligdagen med få voksne og kendte samarbejdspartnere er en helt nødvendig og gennemgående del af afdelingen.

Specialafdelingen er en integreret del af den lokale folkeskole og vi udnytter mulighederne for at arbejde sammen med normalklasserne i det omfang, det giver mening.

Der er ligeledes en Special-SFO tilknyttet skolen.