Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Rullende skolestart

Rullende skolestart betyder i praksis, at skolestarten kan finde sted to gange i løbet af et skoleår, idet man kan starte i august eller i januar. 

Vi anbefaler meget, at man som forælder lytter til børnehavens anbefalinger vedrørende tidspunktet for skolestart, da det har stor betydning for barnets skolegang at begynde i skole på det tidspunkt, hvor barnet er skoleparat.

Læs også folderen ”Klar til skole” og spørg, hvis der er noget, I er i tvivl om. Børnehaven og skolen hjælper gerne.

 

AI-klasser

Som ny elev ”ruller” man ind i en AI-klasse, som bliver ens stamhold (klasse).  

AI betyder Aldersintegreret”. Her er man sammen med børn fra 0. årgang, 1. årgang og 2. årgang. 

Her vil der være ca. 1/3 repræsenteret fra hver årgang, og elevgruppen er sammensat under hensyntagen til det enkelte barn. 

 

Dannelse af AI-klasser og grupper

AI-klasserne sammensættes af os i samarbejde med børnehaven, så man som barn bliver tryg og er sammen med nogle, man trives godt sammen med. 

Her er lærere og pædagoger i tæt og fagligt samarbejde om at sammensætte velfungerende børnegrupper. Vi har stort fokus på det enkelte barns trivsel, det sociale miljø og det fysiske miljø. 

 

FØRSTE SKOLEDAG

Første skoledag er en festdag både i august og januar, hvor vi på skolen hejser flaget og byder nye elever og forældre varmt velkommen. 

 

BESØG PÅ SKOLEN

Inden skolestart inviteres kommende elever på besøg på skolen sammen med deres børnehavepædagoger.

August-børn besøger skolen i maj/juni måned. Januar-børn besøger skolen i november/december måned.

 

SKOLEMAKKER

Alle får en skolemakker/skoleven i AI-gruppen, som hjælper den nye godt på vej i skolen.

 

BØRNEHAVEN

Børnehaven iværksætter forskellige tiltag og forløb i forhold til, at man nu kan starte i skole to gange i løbet af skoleåret.

August- og januar-børnene vil gennemføre de samme forløb i forhold til skoleparathed – og der tages udgangspunkt i, hvad der vil gavne det enkelte barn.

Børnehaven vil informere jer herom. 

 

SKOLEDAGEN

Skoledagen veksler mellem undervisning i AI-klasser og holddelt undervisning

 

TANKER OMKRING RULLENDE SKOLESTART

  • En tryg skolestart for nye elever
  • Den aldersintegrerede elevgruppe er god til at tage imod nye kammerater, og de nye elever lærer at gå i skole ved at følge de mere erfarne elevers gode eksempel
  • Lærere og pædagoger får mulighed for at give den nye elev større individuel opmærksomhed i de første måneder af barnets nye skoleliv, og man opnår derfor en mere harmonisk skolestart. 
  • Der opstår flere legerelationer mellem børnene, da indskolingen opleves som et samlet hold og ikke klasseopdelt. 
  • Børn lærer af børn. Det løfter både fagligt og personligt for det enkelte barn. 

 

Infomøde 

Som forældre vil I personligt blive inviteret til infomødet.

Har I spørgsmål inden mødets afholdelse, er I altid velkommen til at kontakte skolen. 

Vi glæder os til at se jer!