Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Rullende skolestart

Nye elever kan starte i skolen enten i august eller januar alt efter hvornår barnet er skoleparat. Nogle børn har glæde af at vente med at starte i skole til januar, og med rullende skolestart har de mulighed for det.

Om barnet er skoleparat drøftes af forældre og børnehave. Både august-børn og januar-børn vil blive fejret den første skoledag - uanset om barnet starter i januar eller august.

 

Aldersintegrerede klasser

Klasserne i indskolingen arbejder tæt sammen. 0. og 1. årgang er samlet i én klasse (0/1H) med 25 elever og 2 voksne. Eleverne i 2H er én klasse. 

Når eleverne starter i 2. klasse, gælder den traditionelle skolestruktur, hvor man har en fast stamklasse med elever fra samme årgang.

Som ny elev ”ruller” man ind i 0-1H, som bliver ens stamklasse.

I 0/1H har man sin skolemakker, som hjælper den nye elev godt på vej i skolen.  

Nogle gange vil eleverne være sammen deres jævnaldrende kammerater på årgangshold, hvis det giver mening ud fra undervisningens indhold og formål.

 

Dannelse af hold/grupper

0/1H sammensættes af skolen i samarbejde med børnehaven, så man som barn bliver tryg og er sammen med nogle, man trives godt sammen med. Her er lærere og pædagoger i tæt og fagligt samarbejde om at sammensætte velfungerende børnegrupper.

Vi har stort fokus på det enkelte barns trivsel, det sociale miljø, det faglige miljø og det fysiske miljø.