Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Tønder Distriktsskole har Synlig Læring som indsatsområde.

Alle medarbejdere har gennemgået et uddannelsesforløb. Derudover er der uddannet tovholdere med særlig fokus på området.

Lærerne og pædagogerne arbejder bevidst og systematisk med at synliggøre læringen for eleverne. De analyserer virkningen af deres undervisning, de udfordrer det vante og er udviklingsparate i forhold til dette. De ved, at feedback har stor effekt i forhold til elevens læring og at denne feedback skal have fokus på vurdering af resultater og progression. 

Synligt lærende elever kendetegnes bl.a. ved at:

  • de kan formulere, hvad de lærer og hvorfor
  • de kan tale om, hvordan de lærer (hvilke strategier, de bruger til at lære)
  • de kan formulere deres næste læringstrin
  • de kan lide udfordringer og giver ikke op overfor dem
  • de kan positivt støtte deres kammeraters læring
  • de kan se fejl som muligheder, og er tryg ved at sige, at de ikke kender svaret og/eller har brug for hjælp
  • de kan evaluere sig selv

Ved at have høje forventninger til den enkelte elev fremmes elevens forventninger til sig selv, og derved øges muligheden for succes.

Der er øget fokus på undervisningsledelse ved bl.a. at gennemføre walkthrough i klasserne, med efterfølgende opfølgning med medarbejderen.

Der skabes plads og tid til fælles drøftelser af de forskellige aspekter af synlig læring.

Som forælder kan man støtte op om barnets læring ved at stille disse tre spørgsmål:

  • Hvor er du på vej hen med det, du lærer lige nu?
  • Hvordan klarer du dig?
  • Hvad er det næste du skal?

Har du spørgsmål til arbejdet med synlig læring, er du velkommen til at kontakte skolen.