Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Trivsel på Digeskolen

På Digeskolen tror vi på, at børn, der trives, lærer bedst.

Vi mener også, at vi - for at behandle alle børn lige - skal behandle dem forskelligt.

I praksis betyder det, at der på Digeskolen er følgende trivselsfremmende tiltag:

  • Fokusuger - hvor store hjælper små, og hvor kendskabet børnene imellem øges. Kendskab giver venskab.
  • Bus-voksne - for at alle busbørn kan tage trygge fra skolen, er en voksen tilstede ved Digeskolens busstoppested.
  • Legepatrulje - Store elever arrangerer lege for små elever i udvalgte frikvarterer.
  • Trivselsdage - Fælles for alle skolens elever afvikles en årlig trivselsdag. I de aldersintegrerede klasser afvikles hver måned en fællestime med fokus på samarbejde og trivsel.
  • Det daglige fokus - hvor der er et vågent øje på børn, der er alene, og hvor vi hjælper til med at etablere legeaftaler.