Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand på Tønder Distriktsskole

På Tønder Distriktsskole står vores specialundervisning og specialpædagogisk bistand på tre ben:

  • Centrale specialklasser for elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder
  • Lokale specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
  • Specialpædagogisk støtte i den overvejende del af undervisningstiden - mere end 9 timer eller 12 lektioner.

For alle tre ben gælder det, at eleverne skal være udredt af PPR og skal visiteres til tilbuddet.

For de centrale specialklasser gælder det, at eleverne, efter anbefaling fra forældre, skole og PPR, indstilles til visitation via det centrale visitationsudvalg. Det centrale visitationsudvalg træffer og udsender afgørelser, som fastslår, hvilket undervisningstilbud eleven kan tildeles.

Det centrale specialklassetilbud i Tønder Distrikt er placeret på Møgeltønder Skole.
De centrale specialklasser på Møgeltønder dækker alle årgange fra 0. - 9. klasse.

For de lokale specialklasser gælder det, at eleven udredes af PPR og efter anbefaling fra forældre, skolen og PPR indstilles og visiteres eleven internt til et specialklassetilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Tønder Grundskole eller på Tønder Overbygningsskole. Skoleleder for specialområdet træffer og udsender afgørelser og sørger for iværksættelse af tiltag.

Specialklasserne for elever i generelle indlæringsvanskeligheder på Tønder Grundskole dækker årgangene fra 0. - 6. klasse.
På Tønder Overbygningsskole dækkes årgangene 7. - 9. klasse.

Specialpædagogisk støtte til elever i den overvejende del af undervisningstiden tilbydes elever som er udredt af PPR, og hvor det anbefales at eleven støttes i den overvejende del af undervisningstiden. Eleven indstilles og visiteres internt. Skoleleder for specialområdet træffer afgørelse og sørger for iværksættelse af tiltag.