Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Vi lever i en digital tidsalder, og det er vigtigt at danne eleverne i brugen af digitale midler, så de er klar til de udfordringer, som samfundet stiller til os borgere. Det gælder selvfølgelig generelle IT-kompetencer, men også netetik - hvordan bør man opføre sig på nettet og de sociale medier

Skolen giver eleverne tidssvarende it- og mediekompetencer, og skoledagen er på mange måder præget af digitale medier og tjenester - både i undervisningen og i frikvartererne. 

Tønder Kommunes Digitale Strategi for skoleområdet bliver bl.a. implementeret på følgende måde:

Læringsplatformen Principper for brug af MinUddannelse
Rammer og forventninger 2016-17
 link
Kompenserende IT Kriterier for tildeling af IT-rygsæk  link 
Forsøgsordning: ipod som tillæg til IT-rygsæk  link 
Læsning Læseindsatser og IT-læremidler  link
FrontRead  
Læsehandleplan  link 
GSuite for Education Tønder Kommune stiller Googles undervisningspakke til rådighed  link
Bring-Your-Own-Device Tønder Overbygningsskole opfordrer eleverne til selv at medbringe IT-udstyr  link
Overvejer du at købe en computer? Læs evt. vores vejledende anbefaling  link
Medie-patrulje Elev-elev-læring på IT-området  link 
     
ForældreIntra Skolebestyrelsens principper for brug af ForældreIntra  link 
Facebook Tønder Kommunes retningslinjer for ansattes brug af Facebook  link
GDPR Tønder Kommunes oplysningspligt om personlige oplysninger  link

Skolen arbejder også også digitalt på andre relaterede områder, f.eks. i de enkelte fag, teams.

Detaljerede oversigter for f.eks. vejledning, online abonnementer, lokale PLC-tilbud, IT-tekniske rammer mv. findes i PersonaleIntra.