Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Tønder Grundskole er den store skole med de små enheder. Der er 3 til 4 klasser på hver årgang, og det giver god mulighed for et tæt lærersamarbejde og holddannelser og samarbejde på tværs af klasserne.

Arbejdet med trivsel vægtes højt. I dagligdagen arbejdes med klassens og den enkelte elevs trivsel, og der er særligt uddannede medarbejdere, som samarbejder med klassens lærere og elever. Vi har trivselsdage, hvor hele skolen arbejder med sociale emner, og der er venskabsklasser på tværs af indskolingen og mellemtrinnet.

Læring gennem målstyret undervisning, struktur i hverdagen og børnenes forskellige måder at lære på er vores afsæt for undervisningen.

Skolen har særlig opmærksomhed på læsning. Vore læsevejledere arbejder struktureret med læsning, og i indskolingen deltager lærere med særlige læsekompetencer i udvalgte dansktimer.

Lektiehjælp og fag fordybelse er obligatorisk for alle eleverne.Eleverne på mellemtrinnet har mulighed for at vælge sig ind på forskellige områder i faglig fordybelse (f.eks. forfatterværksted, skak, løb, hjernevridere, tegning) samt lektiehjælp.
I indskolingen er lektiehjælp og faglig fordybelse organiseret klassevis, og indholdet varierer mellem almindelig lektiehjælp og områder inden for faglig fordybelse. 

Skolen ligger naturskønt, og naturen gør vi flittigt brug af i undervisningen. Desuden inddrages lokalsamfundet gennem samarbejde med bl.a. kirke, museum, festival og foreninger.