Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Skolelivet på Tønder Overbygningsskole

Undervisnings- og ungdomsmiljø

Når eleverne i 7. årgang starter på Tønder Overbygningsskole møder de en anden skolekultur end de tidligere har været vant til. I udskolingen lægges op til at eleverne bliver selvstændige og reflekterende individer, som ved udgangen af 9. årgang er klar til at gå videre i ungdomsuddannelserne.

Tønder Overbygningsskole har et spændende studiemiljø med mange aktiviteter, projekter, linjeklasser og valgfag. De bærende værdier er dialog og medejerskab af skolen med prioritering af tryghed, arbejdsglæde, engagement og involvering.

Undervisningen er anvendelsesorienteret og lægger vægt på, at eleverne kan se betydning og mening med læringsprocesserne.

Når vi modtager eleverne i 7. klasse, værner vi lidt om dem. Eleverne lærer at begå sig mere selvstændigt, alt sammen i en anerkendende, men forpligtende atmosfære med klare rammer og en stor grad af frihed og udfoldelsesmuligheder. 

 

Linjer

Eleverne går i linjeklasser, som sigter på at øge elevernes motivation, når de kan vælge interesseområde og beskæftige sig med noget, der giver dem mening. Linjerne giver eleven mulighed for at fordybe sig og at mødes med andre ligesindede i meningsfulde faglige fælleskaber. Motivation prioriteres højt, og der er tale om et personligt tilvalg. Eleven vil blive udfordret efter sine forudsætninger, og der opstår stærke forpligtende fælleskaber mellem eleverne, netop i kraft af at de alle har truffet et valg om at være en del af en særlig linje.

I praksis betyder det, at eleverne vælger sig ind på en linjeklasse. I undervisningen vil der være decideret linjetid, hvor der arbejdes intenst med linjens indhold 5-7 timer ugentligt. I resten af tiden vil klassens undervisning blive tonet i linjeretningen, hvor det giver mening. Alle fag følger de fælles mål og toningen er ikke et krav, men opstår, hvor det falder naturligt ind.

Du kan læse mere om linjerne i vores linjefolder.

 

Den åbne skole

Tønder Overbygningsskole åbner sig overfor det omgivende samfund ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, museer, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen. Målet er at bringe verden ind på skolen og klasseværelset ud i samfundet. Den åbne skole bidrager til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs læring, trivsel og motivation.

Tønder Overbygningsskole har et væld af kontakter og er meget bevidst om brugen af mulighederne i den åbne skole. Forældreinddragelse og engagement vægtes særligt i denne sammenhæng. Det kan f.eks. være ud-af-huset-aktiviteter, ekskursioner, eller eksterne oplægsholdere, der fortæller om Ebola-bekæmpelse i Afrika eller Ungdomsskolens arbejde.

 

Læringscenter

Tønder Overbygningsskole har et veludbygget læringscenter, hvor fagfolk og vejledere har særlig fokus på læringsrettede aktiviteter. Her kan elever søge rådgivning og få assistance og inspiration til projekter og opgaver, låne materialer og bøger mm.

Eleverne er også involveret i forskellige tiltag på PLC: Det er f.eks. KulturCrew, der planlægger, arrangerer og iscenesætter kulturelle tilbud i undervisningstiden til gavn for alle elever, og det er skolens "Læseheste", der i et samarbejde med Tønder Kommunes biblioteker, er en læsekreds, hvor læseglade elever italesætter god litteratur og videreformidler gode ungdomsbøger i alle genrer ud til deres klassekammerater.

Mediepatruljen er et andet tiltag, hvor udvalgte elever hjælper til i klasserne med assistance og mindre IT–udfordringer. Eleverne er klædt på til opgaven og har modtaget et særligt kursus. 

På Tønder Overbygningsskole baseres undervisningen fortrinsvist på digitale læremidler, og eleverne kan med fordel medbringe deres egne devices, så f.eks. en bærbar computer, iPads eller lignende. Kan eleverne ikke selv medbringe computer, kan skolen stille en lånecomputer til rådighed. Læs mere om dette i vores IT-strategi.