Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Skolebestyrelsen har på sit møde den 12. juni 2018 udarbejdet et princip for AI-klasser og rullende skolestart. Princippet tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens vedtagelse af rammerne for dette.

I løbet af skoleåret skal der indgå aldersintegrerede forløb med aldersblandede hold fra 0.-2. årgang, og der skal være mindst to årlige optag (RUL) De enkelte filialer har derfor mulighed for at lave deres egen model ud fra de angivne rammer.

Tønder Grundskole har valgt at gå tilbage til årgangsdelte stamklasser, og man anvender aldersintegrerede forløb i forbindelse med temadage og temauger.

At arbejde aldersintegreret har flere fordele. Erfaringen viser, at man får meget foræret i samspillet mellem store og små elever. De små modtager råd og vejledning af de store, og samtidig lærer de store elever meget af at ”lære fra sig” og tage lidt hånd om de mindre elever. Hensyntagen, rummelighed, empati og evnen til at klare sig i forskellige grupperinger er en yderligere sidegevinst herved.

Mulighed for at danne interessebetonede legenetværk på tværs af alder opleves også som værende af stor værdi. Til gengæld viser mange års erfaring og megen forskning, at børnene i opstarten af deres skolegang har brug for genkendelige trygge rammer, færrest mulige skift, struktur og forudsigelighed.

Med vores nye model tilgodeses begge disse aspekter og med den kommende ordning har vi fundet en optimal løsning for en god skolegang i opstart og i indskolingen.